Συνεργασίες - Γ. ΚΑΤΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Μ. ΕΠΕ στην Ηλιούπολη


Οι συνεργασίες της Γ. ΚΑΤΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., στην Ηλιούπολη, με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες αποτελούν αδιάσειστη απόδειξη της ισχυρής παρουσίας της στις εμπορευματικές μεταφορές.

«Παράσημο» για εμάς είναι το πελατολόγιό μας, που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ιδιωτών, (μετακομίσεις οικοσκευών), εταιρειών - επιχειρήσεων, φαρμακοβιομηχανιων κλπ.

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, μας καθιστούν μια σύγχρονη και άρτια οργανωμένη εταιρεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας, έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας αποδοτικής συνεργασίας.

Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως οι:

 • Famar ABE
 • Foodlink AE
 • Xerox ΑΕΕ
 • Novartis Hellas A.Β.Ε.Ε.
 • Roche Hellas Α.Ε
 • Pfizer Hellas A.E.
 • Merck Sharp & Dohme Α.Φ.Β.Ε.Ε
 • Biomerieux Hellas ΑE
 • Bristol-Myers Squibb A.E
 • Iasis Hellas ABEE
 • Pierre Fabre Farmaka ΑΕ
 • Ipsen A.E
 • Bayer Hellas ΑΒΕΕ
 • Pharmaswiss Hellas ΑΕ